Quà tặng Donate máy Chủ “Tân Định 3”

Quà Tặng Donate máy chủ [Tân Định3]

Tỉ lệ nạp

Nạp 100k được khuyến mãi thành 200k WcoinC

Quà tặng khi Donate như sau

Số tiền nạpPhần quà (cộng dồn)Quà tặng thêm
100.000 vnđ5 Bless 5 Soul
200.000 vnđ5 Bless 5 Soul1 ITEM 380 Luck 3 Option +9
300.000 vnđ5 Bless 5 Soul
400.000 vnđ5 Bless 5 Soul1 ITEM 380 Luck 3 Option +9
500.000 vnđ5 Bless 5 Soul1 Wing 2.5 Luck 2 Option + 9
1 Ring hoặc Pen 3 Option +9
600.000 vnđ5 Bless 5 Soul1 ITEM 380 Luck 3 Option +9
700.000 vnđ5 Bless 5 Soul
800.000 vnđ5 Bless 5 Soul1 ITEM 380 Luck 3 Option +9
900.000 vnđ5 Bless 5 Soul
1.000.000 vnđ5 Bless 5 Soul1 ITEM 380 Luck 3 Option +9
1 Ring hoặc Pen 3 Option +9
Nâng Cấp Wing 2.5 mốc 500 lên thành 3 Op
1 Linh Hồn Sói Tinh (Sói Đỏ)
1.500.000 vnđ25 Bless 25 Soul1 Ring hoặc Pen 3 Option +9
1 ITEM 380 Luck 3 Option +9
1 Ngọc Custom tùy chọn
2.000.000 vnđ25 Bless 25 Soul1 ITEM 380 Luck 3 Option +9
Đổi Sói Đỏ trên thành sói Phòng Thủ (Xanh)
1 Ngọc Custom tùy chọn
2.500.000 vnđ25 Bless 25 Soul2 ITEM 380 Luck 3 Option +9
1 Ngọc Custom tùy chọn
3.000.000 vnđ25 Bless 25 SoulĐổi Sói Xanh trên thành sói Tấn Công (Đen)
1 Ngọc Custom tùy chọn

Lưu ý :
. Nạp 500k sẽ đc cộng dồn tất cả các Mốc trên
. Ví dụ như vậy nạp tổng 500k là đc 25 ngọc
. Nếu nạp ATM or MOMO inbox vào Fanpage để ad gởi số ATM rồi làm việc nhé
. Hoặc click vào link này để lấy số ATM Admin

ĐUA TOP DONATE


(Thời gian từ: 20:00 ngày 19/05/2023 đến hết 23:59 ngày 27/05/2023)

Cách tính :

Tính theo Xếp hạng Donate Thẻ All (Tổng)

Bằng số tiền thì người nào kick Donate trước sẽ ăn top

Giải thưởng :

Cách nhận giải top này :
– Các bạn inbox vào FB or Zalo ADmin để nhận

TopPhần thưởng
11 Wing 3 Luck 4 Option + 13
1 Bộ Ring Pen 4 Option + 13
1 Key đồ 400 Luck 4 Option + 13 (kèm luôn vũ khí)

Sói Hoàng Kim
21 Wing 3 Luck 3 Option + 12
1 Bộ Ring Pen 4 Option + 12
1 Key đồ 400 Luck 3 Option + 12 (kèm luôn vũ khí)

Sói Tấn Công (Đen)
31 Wing 3 Luck 3 Option + 11
1 Bộ Ring Pen 4 Option + 11
1 Key đồ 400 Luck 3 Option + 11 (kèm luôn vũ khí)
Sói Phòng
 Thủ (Xanh)
41 Wing 3 Luck 2 Option + 10
1 Bộ Ring Pen 4 Option + 10
1 Key đồ 400 Luck 2 Option + 10 (kèm luôn vũ khí)

Sói Phòng Thủ (Xanh)
51 Wing 3 Luck 2 Option + 9
1 Bộ Ring Pen 4 Option + 9
1 Key đồ 400 Luck 2 Option + 9(kèm luôn vũ khí)

Sói Thường (Đỏ)
Lưu ýTop nạp yêu cầu trên 1m mới dc tính top
Top mốc 3m ko vào Top vẫn dc mốc Top 5

Tất cả item Top trên điều là 2 lỗ Socket trống
Box Thảo Luận Member