Hướng dẫn kiếm Hộp Quà Bạc + Hộp Quà Vàng

Hướng dẫn kiếm Hộp Quà Bạc + Hộp Quà Vàng

1. Hộp Bạc + Hộp Vàng
– Được drop khi săn all Boss ingame ( boss vàng kundun medusa… các kiểu)
2. Chìa Khóa Bạc + Chìa Khóa Vàng
– Được drop trong Hộp Quà Xuân
– Muốn có Hộp Quà Xuân thì đi BC8 + DV7
– Trả quet BC8 có 1 Hộp Quà Xuân

Lưu ý :

Hộp quà Bạc có drop item Vũ khí rồng cấp 1, nên khi máy chủ game xuất hiện Top có VKR1 thì mới cho drop các item trên, tương tự Hộp quà Vàng (VKR2) cũng như vậy

Video hướng dẫn ép Hộp bên dưới mời ae xem

… Đang cập nhập

Box Thảo Luận Member

Trả lời