Bảo trì định kỳ và Update 14

Bảo trì định kỳ và Update 14

1.. Thời gian bảo trì:

  • 19h00 đến 21h00 ngày 5/8/2023
  • Sau khi bảo trì AE chạy game = MainUpdate để vào game

2.. Sau khi bảo trì có:

  • Nâng cấp máy chủ theo lộ trình của bên máy chủ VPS
  • Thanh thông báo hiển thị game dài hơn dễ đọc dễ nhìn hơn
  • Thêm chức năng ủy thác On/Offline tại Lorencia (Kick vào đây xem hướng dẫn xài chức năng)
  • Chuẩn bị lên lịch ra “Tân Định 5”
Box Thảo Luận Member