Giới thiệu Tên và Hình Ảnh đồ đạc trong Game

Giới thiệu Tên và Hình Ảnh đồ đạc trong Game

Giới Thiệu Các Set Đồ
Tóm tắt sơ lượt drop các item bên dưới

Đồ cấp 1 : Box Kundun 1
Đồ cấp 2 : Box Kundun 2
Đồ cấp 3 : Box Kundun 3
Đồ cấp 4 : Box Kundun 4 
Đồ cấp 5 : Box Kundun 5 
Đồ Cấp 6 : Kundun + Rồng Đỏ + Quỷ Xương + NightMaya
Đồ Cấp 7 : Medusa + Nhện + Quỷ Vương + Erohim Ring Pen : Chỉ có trong Boss Guild và Đua Top

Đồ cấp 8 : Boss Sogoku + Siêu Nhân + Hải Tặc + Marvel
Vũ khí Rồng Cấp 1 : Hộp quà
Bạc
Vũ khí Rồng Cấp 2 : Hộp quà Vàng

Click vào đây để xem tổng hợp ITEM 400 Class DK
Click vào đây để xem tổng hợp ITEM 400 Class DW
Click vào đây để xem tổng hợp ITEM 400 Class ELF
Click vào đây để xem tổng hợp ITEM 400 Class MG
Click vào đây để xem tổng hợp ITEM 400 Class DL
Click vào đây để xem tổng hợp ITEM 400 Class SM
Click vào đây để xem tổng hợp ITEM 400 Class RF
Click vào đây để xem tổng hợp ITEM 400 Class GL

Click vào đây để xem tổng hợp ITEM Thần Class DK
Click vào đây để xem tổng hợp ITEM Thần Class DW
Click vào đây để xem tổng hợp ITEM Thần Class ELF
Click vào đây để xem tổng hợp ITEM Thần Class MG
Click vào đây để xem tổng hợp ITEM Thần Class DL
Click vào đây để xem tổng hợp ITEM Thần Class SM
Click vào đây để xem tổng hợp ITEM Thần Class RF
Click vào đây để xem tổng hợp ITEM Thần Class GL

Chủng tộcThông tin item
DWGiáp :
Cấp 1: set Vải Thô
Cấp 1: set Xương
Cấp 2: set Nhân sư
Cấp 3: set Ma Thuật
Cấp 4: set Triệu Hồn
Cấp 5: set Ánh Trăng
Cấp 5: set Ma Vương
Cấp 6: set Thần Ma (380 Level)
Cấp 7: set Quỷ Vương (400 Level)

Cấp 8: Set Custom (400 Lervel)
Cấp 9: set Ma Thuật Cấp 2 (400 Level)
Vũ khí :
Câp 1: Gậy Xương, Gậy Tiên, Gậy Rắn
Cấp 2: Gậy Sét, Gậy Đầu Lâu,Gậy Ma Thuật
Cấp 3: Gậy Phục Sinh
Cấp 4: Gậy Lôi Phong
Cấp 4: Gậy Triệu Hồn, Gậy Hủy Diệt
Cấp 5: Gậy Kundun , Gậy Thiên Sứ
Cấp 6: Gậy Thần Ma (380 Level)
Cấp 7: Gậy Quỷ Vương, Mãng Xà
Vũ khí Rồng Cấp 1 : Gậy Hỏa Long

Cấp 8: Vũ khí Custom
Cấp 9: Vũ khí Rồng Cấp 2 : Gậy Hỏa Long Cấp 2
DKGiáp :
Cấp 1: set Da, Đồng
Cấp 1: set Trâu Xanh
Cấp 2: set Thiên Kim, Thiết Phiến
Cấp 3: set Hoả Long
Cấp 4: set Hắc Long
Cấp 5: set Hắc Điểu, Phượng Hoàng
Cấp 5: set Thần Long
Cấp 6: set Quyền Năng (380 Level)
Cấp 7: set Thần Thoại, Hoàng Long (400 Level)

Cấp 8: Set Custom (400 Lervel)
Cấp 9: set Hỏa Long Cấp 2 (400 Level)
Vũ khí :
Cấp 1:…
Cấp 2:…
Cấp 3: Kiếm Điện, Kiếm Băng, Lưỡi Hái
Cấp 4: Kiếm hủy diêt, Rìu Hỏa Long
Cấp 4: Thiên Ma Kiếm,Ỷ thiên đao, Lưỡi Hái Tử Thần
Cấp 5: Cuồng Phong Đao, Đại Long Đao
Cấp 6: Đao Quyền Năng “380”
Cấp 7: Hỏa Long Kiếm, Bích Ngọc Kiếm, Vuốt Quỷ, Chuỳ Vua
Vũ khí Rồng Cấp 1 : Thiên Tử Kiếm, Chuỳ Thiên Tử

Cấp 8: Vũ khí Custom
Cấp 9: Vũ khí Rồng Cấp 2 : Thiên Tử Kiếm (Cấp 2)
ELFGiáp :
Cấp 1: set Lụa, Trinh nữ
Cấp 2: set Thiên Thanh
Cấp 3: set Ngọc Bích
Cấp 3: set Kim Ngân
Cấp 4: set Giai Nhân
Cấp 5: set Thánh Nữ
Cấp 5: set Nữ Thần
Cấp 6: set Thái Bình (380 Level)
Cấp 7: set Anh Vũ, Thiên Vũ (400 Level)

Cấp 8: Set Custom (400 Lervel)
Cấp 9: set Kim Ngân Cấp 2 (400 Level)
Vũ khí :
Cấp 3: Cung Bạc, Nỏ Rắn
Cấp 3: Nỏ Thiên Thanh, Nỏ Kim Ngân
Cấp 4: Mai Hoa cung
Cấp 4: Nỏ Thánh, Cung Thiên Mệnh
Cấp 5: Cung Thiên Thần, Nỏ Thánh Nữ,Mỹ Nhân Cung
Cấp 6: Cung Thái Bình (380 Level)
Cấp 7: Cung Thiên Vũ, Thần Ưng
Vũ khí Rồng Cấp 1 : Nỏ Hỏa Long

Cấp 8: Vũ khí Custom
Cấp 9: Vũ khí Rồng Cấp 2 : Nỏ Hỏa Long, Cung Hỏa Long (Cấp 2)
MGGiáp :
Cấp 3: set Phong Vũ
Cấp 4: set Lôi Phong
Cấp 5: set Cuồng Phong
Cấp 5: set Hỏa Thần
Cấp 6: set Hồng Long (380 Level)
Cấp 7: set Bóng Ma, Hủy Diệt (400 Level)

Cấp 8: Set Custom (400 Lervel)
Cấp 9: set Phong Vũ Cấp 2 (400 Level)
Vũ khí :
Cấp 3: Lôi Phong đao
Cấp 3: Ảo Ảnh đao
Cấp 4: Hỏa Tinh Kiếm,

Cấp 5: Đao Sinh Mệnh
Cấp 6: Đao Hồng Long (380 Level)
Cấp 7: Bá Vương Kiếm, Hỏa Kiếm, Vuốt Quỷ, Chùy Vua
Vũ khí Rồng Cấp 1 : Kiếm Thiên Tử, Thiên Tử Kiếm, Gậy Hỏa Long, Chùy Thiên Tử

Cấp 8: Vũ khí Custom
Cấp 9: Vũ khí Rồng Cấp 2 : Kiếm Thiên Tử, Thiên Tử Kiếm, Gậy Hỏa Long, Chùy Thiên Tử (Cấp 2)
DLGiáp :
Cấp 2: set Thiết Ma
Cấp 3: set Huyền Thiết
Cấp 4: set Hắc Vương
Cấp 5: set Chí Tôn
Cấp 5: set Hoàng Kim
Cấp 6: set Thái Dương (380 Level)
Cấp 7: set Đế Vương (400 Level)

Cấp 8: Set Custom (400 Lervel)
Cấp 9: set Huyền Thiết Cấp 2 (400 Level)
Vũ khí :
Cấp 2: Quyền trượng Chiến
Cấp 2: Quyền trượng Thép
Cấp 3: Quyền trượng Bóng Tối, Quyền trượng Kim Cương
Cấp 4: Quyền trượng Tối Cao
Cấp 5: Quyền trượng Đại Vương
Cấp 6: Quyền trượng Thái Dương (400 Level)
Cấp 7: Lôi Phong Trượng, Trượng Băng Giá
Vũ khí Rồng Cấp 1 : Trượng Thiên Tử

Cấp 8: Vũ khí Custom
Cấp 8: Vũ khí Rồng Cấp 2 : Trượng Thiên Tử (Cấp 2)
SMGiáp :
Cấp 2: set Thuật sĩ
Cấp 3: set Hỏa Thiên
Cấp 4: set Ma Pháp
Cấp 5: set Phục Ma
Cấp 6: set Bão Điện(380 Level)
Cấp 7: set Chiêm Tinh, Nữ Vương(400 Level)

Cấp 8: Set Custom (400 Lervel)
Cấp 9: set Hỏa Thiên Cấp 2(400 Level)
Vũ khí :
Cấp 1: Gậy Phép Thuật
Cấp 2: Gậy Gió
Cấp 3: Gậy Triệu Hồi
Cấp 4: Gậy Ánh Bạc, Sách Hoả Kỳ Lân
Cấp 5: Khuyển Xích Quỷ, Sách Quỷ Kiếm
Cấp 6: Khuyển Bão điện (380 Level)
Cấp 7: Gậy Chiêm Tinh, Hồng Ngọc
Vũ khí Rồng Cấp 1 : Gậy Thiên Nữ

Cấp 8: Vũ khí Custom
Cấp 9: Vũ khí Rồng Cấp 2 : Gậy Thiên Nữ (Cấp 2)
RFGiáp :
Cấp 3: set Địa Long
Cấp 4: set Bạch Hổ
Cấp 5: set Quyền Lực
Cấp 6: set Bạch Long (380 Level)
Cấp 7: set Huyết Long (400 Level)

Cấp 8: Set Custom (400 Lervel)
Cấp 9: set Huyết Long Cấp 2 (400 Level)
Vũ khí :
Cấp 3: Nắm đấm Địa Long
Cấp 4: Nắm đấm Bạch Hổ
Cấp 5: Nắm đấm Quyền Lực
Cấp 6: Vuốt Phượng Hoàng (380 Level)
Cấp 7: Vuốt Huyết Long, Hỏa Long, Vuốt Băng, Vuốt Lửa,
Nắm Đấm Thép, Nắm Đấm Thanos
Vũ khí Rồng Cấp 1 : Vuốt Thiên Tử

Cấp 8: Vũ khí Custom
Cấp 9: Vũ khí Rồng Cấp 2 : Vuốt Thiên Tử (Cấp 2)
GLGiáp :
Cấp 3: Thiên Hà, Thiên Ngọc
Cấp 4: Thiên Mệnh, Thiên Mộc
Cấp 5: Thiên Lý, Thiên Sứ
Cấp 6: Thiên Thần
Cấp 7: Thiên Ý, Thiên Tử

Cấp 8: Set Custom (400 Lervel)
Cấp 9: Thiên Mệnh (Cấp 2)
Vũ khí :
Cấp 3: Thương Kim, Rắn, Gió
Cấp 4: Thương Vàng, Quỷ
Cấp 5: Thương Bóng Tối, Ánh Sáng
Cấp 6: Thương Thiên Thần
Cấp 7: Thương Thiên Long, Thiên Phong
Vũ khí Rồng Cấp 1: Thương Thiên Sứ

Cấp 8: Vũ khí Custom
Cấp 9: Vũ khí Rồng Cấp 2 : Thương Thiên Sứ (Cấp 2)
KhiênCấp 5 : Thánh Nữ, Triệu Hồn, Hỏa Long, Gia Huy, Thiên Sứ
Cấp 6 (380) : Quyền Năng, Thần Ma, Thái Dương, Hồng Long, Thái Bình, Thiên Thần
Cấp 7 : Vinh Quang, Giác Đấu, Băng Tinh, Bạch Dương, Thiên Mệnh

Cấp 8 : Khiên Custom
Khiên Rồng Cấp 1: Khiên Thiên Tử (Cấp 1)
Khiên Rồng Cấp 2: Khiên Thiên Tử (Cấp 2)

Box Thảo Luận Member

Trả lời