Mở Drop Wing 3 + ITEM 400

Mở Drop Wing 3 + ITEM 400

1.. Thời gian mở:

 • 12h00 ngày 29/5/2023
 • Qua 12h ae mở game bằng MainUpdate là OK nhé

2.. Nguyên Liệu Wing 3

** Ép Lông vũ Condor tỉ lệ 50% tại Gobin Chaos

 • + 1 Cánh cấp 2 bất kỳ +9 trở lên và có option tối thiểu là +4
 • + 1 item thần bất kỳ +7 trở lên và có option tối thiểu là +4
 • + 1 Ngọc Sáng Tạo
 • + 1 cụm Ngọc Tâm Linh +1 (nén 10 viên)
 • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

** Ép Linh hồn Condor tỉ lệ 50% tại Gobin Chaos

 • + 1 Cánh cấp 2.5 bất kỳ +9 trở lên và có option tối thiểu là +4
 • + 1 Ngọc Sinh Mệnh
 • + 1 Ngọc Sáng Tạo
 • + 1 cụm Ngọc Ước Nguyện +1 (nén 10 viên)
 • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

** Hoặc Linh hồn Condor có Drop tại Hộp quà Bạc

** Ép Wing 3 tỉ lệ 40% tại Gobin Chaos

 • + 1 Lông Vũ Condor
 • + 1 Linh Hồn Condor
 • + 1 Ngọc Sáng Tạo
 • + 1 cụm Ngọc Tâm Linh +1 (nén 10 viên)
 • + 1 cụm Ngọc Ước Nguyện +1 (nén 10 viên)
 • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

** Ép Wing 3 GL tỉ lệ 40% tại Gobin Chaos

 • + 1 Lông Vũ Condor
 • + 1 Linh Hồn Condor
 • + 1 Ngọc Sinh Mệnh
 • + 1 cụm Ngọc Tâm Linh +1 (nén 10 viên)
 • + 1 cụm Ngọc Ước Nguyện +1 (nén 10 viên)
 • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

3.. Drop ITEM 400 tại các boss:

 • Medusa
 • Nhện
 • Quỷ Vương
 • Erohim
 • Siêu Boss

4.. Tỉ lệ rơi ITEM 400 hiện tại:

 • 100% rơi ITEM 1 Option
 • 100% rơi ITEM 1 lỗ socket trống

Chúc AE may mắn

Box Thảo Luận Member