Hướng dẫn ép Wing có trong game

Hướng dẫn ép Wing có trong game

Update mới :

Wing 1 (DL-RF-GL): Áo choàng Thiên Sứ

Nguyên liệu : 1 Vũ khí chaos + 1 hổn nguyễn + 1 sáng tạo

Wing 2 (GL) : Áo choàng Thiên Thần

Nguyên liệu : 1 HHHT + 1 hổn nguyên + Wing 1 GL

Wing 3 (GL) : Áo choàng Thiên Tử

Nguyên liệu : 1 Linh hồn Condor + 1 Lông vũ Condor + 1 hổn nguyên + 1 sinh mệnh + 1 cụm ngọc ước nguyện (10v) + 1 cụm ngọc tâm linh (10v) + 1 item Exl + 9 trở lên

Box Thảo Luận Member

Trả lời