Hướng dẫn cách tạo nhóm và tìm nhóm

Hướng dẫn cách tạo nhóm và tìm nhóm

Tạo nhóm

Bước 1 : Nhấn phím “U” – chọn “Tạo nhóm”

Bước 2 : Kick hoạt chức năng và chỉnh theo yêu cầu của các bạn

Bước 3: Nhấn phím “U” – chọn “Tìm nhóm”

Bước 4: rồi tìm nhóm cần tìm để xin vào nhóm thôi

Box Thảo Luận Member

Trả lời