Đổi Lực Chiến và yêu cầu đổi điểm

Đổi Lực Chiến và yêu cầu đổi điểm

  • Bước 1 : Đi săn boss, boss gì cũng dc nhé
  • Bước 2 : Mỗi boss sẽ cộng thêm 1 điểm WcoinGP
  • Bước 3 : Bấm nút F6 lên đổi điểm (1 Gp = 1 điểm Lực Chiến)(Lực chiến cũng là Point đó)
  • Vậy là OK rồi đó. nhấn F4 xem BXH Lực Chiến đua Top thôi ! (Sẽ có giới hạn đổi điểm nhé)
Box Thảo Luận Member