Đổi Lực Chiến và yêu cầu đổi điểm

Đổi Lực Chiến và yêu cầu đổi điểm

  • Bước 1 : Đi sự kiện TvsT + GvsG
  • Bước 2 : Mỗi sự kiện sẽ cộng thêm 1 điểm WcoinGP mỗi người cho team Win
  • Bước 3 : Bấm nút F6 lên đổi điểm (1 Gp = 1 điểm Lực Chiến)(Lực chiến cũng là Point đó)
  • Vậy là OK rồi đó. nhấn F4 xem BXH Lực Chiến đua Top thôi ! (Sẽ có giới hạn đổi điểm nhé)
  • Lưu ý: điểm WcoincGP này không được bảo lưu khi mở Event mới hoặc gộp Server
Box Thảo Luận Member