Hướng dẫn cộng hưởng và cách kiếm WcP để CH

Hướng dẫn cộng hưởng và cách kiếm WcP để CH

Hướng dẫn CỘNG HƯỞNG và cách kiếm WcP
Chú ý : Cộng sai cũng tốn điểm WcP


Lưu ý : Cộng hướng
Tay sang tay – chân sang chân – kiếm sang kiếm (Cùng loại)
Item cấp 5 với item cấp 5 – 380 với 380 … (Cùng cấp)

Hướng dẫn CỘNG HƯỞNG (Max Full option )

Chú ý: Đồ thần sẽ không CH được


Để có được món đồ như ý, ngoài việc tìm kiếm từ các Event, các bạn cũng có thể tạo món đồ từ chức năng cộng hưởng trong Game.
Các bạn sử dụng chức năng cộng hưởng Item của 2 món đồ giống nhau hợp thành 1 và đặc biệt hơn nữa khi cộng hưởng thành công món đồ sẽ trở lên vô cùng quý giá.Tọa độ cộng hưởng: Đến trung tâm toạ độ 134,125 LORENCIA(Sub1) và tiến hành giao dịch vớiNPC CONG_HUONG: Chi phí 1000 WcP 20% thành công
(WcP có được từ việc săn BOSS và cày qoái Wcp map
Barack


Hoặc săn boss trong GameCách cộng hưởng


Đặt 2 Item cùng loại vào cửa sổ giao dịch với NPC Cộng hưởng
Item chính cần cộng hưởng lên đặt bên trái (Nếu xịt Item chính không bị mất)
Item cấp thấp ko thể CH đc cho Item cấp cao (Cấp ở đây là Item cấp 1,2,3,4 và 380)
Item phụ cần lấy tính năng để sang bên phải (Nếu xịt Item phụ này sẽ bị mất hết tính năng)
Nếu thành công, tính năng của Item phụ sẽ gộp sang Item chính.
Lưu ý:

Không cộng hưởng được Item thần, Cánh, Nhẫn và Dây chuyền
Tỷ lệ thành công khi cộng hưởng tối đa là ngẫu nhiên
Có thể cộng hưởng 2 item khác nhau nhưng phải cùng loại ( tay với tay , chân với chân, mũ với mũ, quần với quần và áo với áo)
Item được đặt bên trái (đằng trước) sẽ không bị mất tính năng, chỉ mất tính năng của Item được đặt bên phải (đằng sau)
Tổng số dòng hoàn hảo khác nhau của 2 Item không vượt quá 2 dòng.

Nếu thành công:
Đồ phụ sẽ chuyển tính năng (dòng hoàn hảo, luck, op,…) sang đồ chính

Chúc Các bạn may mắn

Box Thảo Luận Member

Trả lời