Hướng dẫn cày Hoa Mai Vàng đổi lấy WconC xài

Hướng dẫn cày Hoa Mai Vàng đổi lấy WconC xài

Hướng dẫn cày HOA MAI VÀNG đổi lấy Ngọc

Hoa Mai Vàng
nhặt tại map Barack All Sever
Mã auto nhặt là : H M V
Sau khi nhặt hoa mai vàng đủ 255 Hoa Mai Vàng
đem về bỏ vào Chaos Gobin ở Noria
Sau khi giao dịch 255 Hoa Mai Vàng Với NPC này 100% sẽ được 1 Hộp Quà GM


Trong Hộp quà GM vứt ra sẽ 100% ramdom ra các ngọc như sau :
Ngọc Tâm Linh
Ngọc Ước Nguyện
Ngọc Hổn Nguyên
Ngọc Sáng Tạo
Ngọc Sinh Mệnh
Đá Tạo Hóa
Đã Tinh Luyện
Hộp Quà 1000 WcoinC

Box Thảo Luận Member

Trả lời