Bảo trì định kỳ và Update 10

Bảo trì định kỳ và Update 10

1.. Thời gian bảo trì:

  • 21h00 đến 21h30 ngày 2/6/2023
  • Sau khi bảo trì AE chạy Game = MainUpdate để vào Game

2.. Sau khi bảo trì có:

  • Nâng cấp máy chủ mạnh hơn để phục vụ AE
  • Thay đổi cơ chế giới hạn acc (mỗi Sub Off hoặc On 3 acc/ 1 PC, như vậy 2 sub có thể dc 6 acc)
  • Treo Off sau 12h tự động diss acc ra
  • Treo Off ko sử dụng được triệu tập DL
  • Mở giới hạn tăng cột Point max mỗi cột 150k
  • Xóa all Xshop chỉ bán bùa với vé thôi bán nhiều quá ko ai mua
Box Thảo Luận Member