Bảo trì định kỳ và Update 9

Bảo trì định kỳ và Update 9

1.. Thời gian bảo trì:

  • 21h05 đến 21h25 ngày 8/5/2023
  • Sau khi bảo trì AE vào game lại MainUpdate là OK (ko cần tải game)

2.. Sau khi bảo trì có update:

  • Thay đổi giao diện all Game và màn hình rộng hơn ở size màn hình to
  • Các Boss Event tọa độ cố định được cho tự động chạy ra xa hơn tí (ko cố định tránh treo Off)
  • Tất cả bãi cày WcoinC + WcoinP điều được cho về hết map Barack
  • Mở lệnh /Autohp cho ae sử dụng 2 ngày Test (2 ngày sau đóng có việc)
  • Tất cả sự kiện có trong game điều được up vào Map Vip (ngay đầu cổng)

Box Thảo Luận Member