Hướng dẫn sử dụng Reset Ủy Thác đua top Reset

Hướng dẫn sử dụng Reset Ủy Thác đua top Reset

Bước 1:

  • Online hoặc treo Off ở map Lorencia (ngoài thành hay trong thành gì cũng đc)
  • Mỗi phút sẽ tăng 1 điểm Ủy Thác và giới hạn 1439 điểm Max ko lên đc nữa
  • Khi nào dùng điểm Ủy Thác mới có thể treo Ủy Thác lên điểm tiếp

Bước 2:

  • Nhấn phím F8 hiện khung đổi Reset
  • 300 điểm đổi được 1 lần Reset (có kèm theo Point Reset lần đó)
  • Đổi Reset không liên quan đến GHRS game, có điểm là đổi thôi

Mẹo tích điểm và đổi Reset để đua Top Reset hiệu quả nhất:

Bước 1: Tích sẵn Full 1439 để yên đó, để đúng ngày đua Top xài
Bước 2: Qua 0h cày Reset thật nhanh khi Max Reset rồi đổi hết điểm Ủy Thác
Bước 3: Đổi hết điểm rồi thì lại về thành Ủy Thác kiếm điểm tiếp
Bước 4: Tính toán điểm rồi đổi Reset nhanh nhất, đủ điểm đổi liền ko chờ đợi
Bước 5: Thế là được rồi, chờ Top xem ai là người Reset nhanh nhất thôi

Box Thảo Luận Member