Bảo trì định kỳ và Update 10

Bảo trì định kỳ và Update 10

1.. Thời gian bảo trì:

  • 21h05 – 21h25 ngày 26/5/2023
  • Sau khi bảo trì AE vào lại game = MainUpdate nhé

2.. Sau khi bảo trì có:

  • Giới hạn 1 PC/ 3 acc (ai dùng tool để xài trên 3 acc bị xóa acc trong PC đó)
  • Như vậy ai sử dụng Bypass thì cũng sẽ bị Block vì xài phần mềm thứ 3
  • Mở lại chức năng cộng điểm nhanh (ae xài bị lỗi tẩy điểm thì báo admin)
  • Mở Zoom màn hình rộng hơn xa hơn (máy yếu hạn chế zoom xa LAG)
  • Thay đổi sự kiện Boss Guild ra ngoài thành Ramdom tọa độ all Map
Box Thảo Luận Member