Hướng dẫn nhanh tìm kiếm ITEM Game

Hướng dẫn nhanh tìm kiếm ITEM Game
Click vào đây để xem thời gian sự kiện Game trước đã nè

1.. Ngọc (b,s,c,cre,life)

 • Đi săn các sự kiện (Sum, Thỏ, Santa, Hộp Quà, Bc, Devil, Chaos,…)

2.. Đồ cấp 1-5

 • Box Kundun 12345

3.. Đồ cấp 6 (380)

 • BOSS (Kundun – Quỷ Xương – Rồng Đỏ – Boss Guild)

4.. Đồ cấp 7 (item Socket 400)

 • BOSS (Medusa – Nhện – Erohim – Quỷ Vương)

5.. Đồ cấp 8 (item Rồng Cấp 2)

 • Tóp nạp + CTC

6.. WcoinP (Cộng hưởng)

7.. WcoinC (tiền tệ Game)

8.. Sói tinh

 • Đầu cổng map Crywolf

9.. Đồ thần

 • Kundun – Chaos 7

10.. Lông vũ – HHHT

 • Map ICARUS

11.. Chiến Mã

 • Drop map K4

12. Vũ khí Rồng cấp 1

 • Hộp quà Bạc

13. Vũ khí Rồng Cấp 2

 • Hộp quà Vàng

14. Ring pen

 • Các boss lớn

15. Ngọc Custom

 • Săn all Boss vàng và Boss lớn có (Hộp Bạc)
 • Đi sự kiện BC DV CC có (Chìa Khóa Bạc)
 • Đem chìa khóa + hộp bỏ vào gobin 100% nhận được (Hộp Quà Bạc)
 • Ném Hộp Quà Bạc có Drop ITEM VKR 1
 • Ném Hộp Quà Bạc có Drop ngọc Custom

16. ITEM Custom

 • Săn boss Sogoku + Siêu Nhân

17. Vũ khí Custom

 • Săn boss Hải Tặc + Marvel

Đang cập nhập thêm … (ae cần kiếm gì nhắn tin admin để cập nhập thêm nhé)

Box Thảo Luận Member