Bảo trì định kỳ và Update 11

Bảo trì định kỳ và Update 11

1.. Thời gian bảo trì:

  • 20h00 – 20h20 16/6/2023
  • Sau khi bảo trì AE chạy MainUpdate để vào Game

2.. Sau khi bảo trì có:

  • Fix lỗi đồ thần trắng ở Chaos
  • Thêm chức năng đổi đồ Exl tại Bot 1 lần nhiều ITEM Exl
  • Chuẩn bị mở Sub mới “Tân Định 4”
  • AE nhớ rủ bạn bè vào quẩy Sever mới vào 20h00 19/6/2023 nhé
Box Thảo Luận Member