Update nhanh một số chức năng + bảo trì

Update nhanh một số chức năng + bảo trì

1.. Thời gian bảo trì:

  • 20h00 đến 20h20 13/5/2023
  • Sau khi bảo trì AE chỉ cần mở MainUpdate (ko cần tải game)

2.. Sau khi bảo trì có:

  • Guild với Liên Minh không PK nhau (vào quyết đấu + Chaos vẫn PK OK)
  • Thay đổi chức năng Post Item mới nhất
  • Tắt chat ICON, đở lag, đở rối mắt
  • Skill ru ngủ Sum Deley 8-10 giây và ru ngủ 3-4 giây

3.. Chuẩn bị có thông tin mới gần nhất:

  • Mở săn Ngọc Custom
  • Mở máy chủ Tân Định 3 (tỉ lệ thơm) nhớ rủ bạn bè vào chiến nhé
Box Thảo Luận Member