Bảo trì máy chủ định kỳ

Bảo trì máy chủ định kỳ

1.. Thời gian bảo trì:

 • 18h00 đến 18h20 ngày 19/5/2023
 • Sau khi bảo trì vào lại game bình thường

2.. Sau khi bảo trì có:

 • Không có gì, chỉ bảo trì cho mượt máy chủ thôi ^_^

3.. 20h00 19/5/2023

 • Open máy chủ =[Tân Định 3]=
 • Máy chủ mới drop cao dễ chơi hơn
 • Tân Định 3 có mở Ngọc Custom (TD2 sẽ có thông báo sau)

4.. Hướng dẫn kiếm ngọc Custom:

 • Săn all Boss vàng và Boss lớn có (Hộp Bạc)
 • Đi sự kiện BC DV CC có (Chìa Khóa Bac)
 • Đem chìa khóa + hộp bỏ vào gobin 100% nhận được (Hộp Quà Bạc)
 • Ném Hộp Quà Bạc có Drop ITEM 380 (hên xui có 4 Option)
 • Ném Hộp Quà Bạc có Drop ngọc Custom (all ngọc custom)
Box Thảo Luận Member