Mở Relife máy chủ Tân Định 3

Mở Relife máy chủ Tân Định 3

1.. Thời gian:

  • 0h00 20/6/2023
  • Qua 0h ae bấm lệnh /relife là OK
  • Yêu cầu 840 lần trở lên mới đc Relife

2.. Sau khi Relife có:

  • Trở về Reset lần 0 và Reset từ đầu lên lại sẽ có thêm POINT
  • AE nào ko bấm thì Reset tiếp sẽ không có POINT
Box Thảo Luận Member