Tổng hợp thời gian sự kiện máy chủ Tân Định

STTTên Sự Kiện
………………………….
Thời Gian
………………….
Map Diễn RaPhần ThưởngSub
1Huyết Lầu2h 1 lần bắt đầu từ 2h30 (0h30 ko có)DaviasNgọcAll
2Quảng Trường Quỷ2h 1 lần bắt đầu từ 2h00 (0h00 ko có)NoriaNgọcAll
3Hỗn Nguyên Lầu4h 1 lần bắt đầu từ 1h00LorenciaNgọc
Đồ Thần
All
4Binh Đoàn Phù Thủy4h 1 lần bắt đầu từ 1h30Loren,Davias,NoriaNgọcAll
5Junie4h 1 lần bắt đầu từ 0h20Noria
149.113-160.76
NgọcAll
6Thỏ Ngọc4h 1 lần bắt đầu từ 1h20Lorencia
141.127-188.119
NgọcAll
7Hỏa Diệm Quỷ4h 1 lần bắt đầu từ 2h20Elbeland
109.207-54.155
NgọcAll
8Santa4h 1 lần bắt đầu từ 3h20Davias0
223.84-162.41
NgọcAll
9Boss Hoàng Kim2h 1 lần bắt đầu từ 0h00Loren,Davias,NoriaBox Kundun
1-2-3-4-5
WconGP
All
10Kundun (Kalima7)0h50 – 8h50 – 16h501 Boss ở Kalima7
1 Boss Ramdom
map Lorencia
ITEM 380
WconGP
All
11Rồng Đỏ1h50 – 9h50 – 17h501 Bos Atlans 46.36
1 Boss Ramdom
map Lorencia
ITEM 380
WconGP
All
12Medusa (Swamp)2h50 – 10h50 – 18h50SwampOfpear
113.227 -203.113
174.26- 61.77

1 Boss Ramdom
map Noria
ITEM 400
WconGP
All
13Nhện (Selupan)3h50 – 11h50 – 19h50Raklion
(Hang Nhện)

1 Boss Ramdom
map Noria
ITEM 400
WconGP
All
14Erohim4h50 – 12h50 – 20h50Refuge
1 Boss Ramdom
map Devias
ITEM 400
WconGP
All
15Quỷ Vương5h50 – 13h50 – 21h50Aida2 237.234
1 Boss Ramdom
map Devias
ITEM 400
WconGP
All
16Quỷ Xương6h50 – 14h50 – 22h50Lorencia 24.44
1 Boss Ramdom
map Devias
ITEM 380
WconGP
All
17Boss Guild1h35-5h35-9h35
13h35-17h35-21h35
Công Thành Chiến
(chỗ Phong Ấn)
ITEM 380
WconGP
All
18Guild vs Guild19h30Lorencia 131.129WconGP
Ngọc…
Sub1
PK
19Team vs Team19h40Lorencia 131.125WconGP
Ngọc…
Sub1
PK
20Event Nhặt Ngọc20h15Giữa Map LorenciaNgọc các loạiAll
21Siêu Boss21h15Dungeon 3ITEM 400
WconGP
All
Box Thảo Luận Member