Tổng hợp thời gian sự kiện máy chủ Tân Định

STTTên Sự Kiện
…………………………………..
Thời Gian
………………….
Map Diễn RaPhần ThưởngSub
1Huyết Lầu2h 1 lần bắt đầu từ 2h30 (0h30 ko có)DaviasNgọcAll
2Quảng Trường Quỷ2h 1 lần bắt đầu từ 2h00 (0h00 ko có)NoriaNgọcAll
3Hỗn Nguyên Lầu4h 1 lần bắt đầu từ 1h00LorenciaNgọc
Đồ Thần
All
4Binh Đoàn Phù Thủy4h 1 lần bắt đầu từ 1h30Loren,Davias,NoriaNgọcAll
5Junie4h 1 lần bắt đầu từ 0h20Noria
149.113-160.76
NgọcAll
6Thỏ Ngọc4h 1 lần bắt đầu từ 1h20Lorencia
141.127-188.119
NgọcAll
7Hỏa Diệm Quỷ4h 1 lần bắt đầu từ 2h20Elbeland
109.207-54.155
NgọcAll
8Santa4h 1 lần bắt đầu từ 3h20Davias0
223.84-162.41
NgọcAll
9Boss Hoàng Kim2h 1 lần bắt đầu từ 0h00Loren,Davias,NoriaBox Kundun
1-2-3-4-5
WconGP
All
10Kundun (Kalima7)4h 1 lần bắt đầu từ 0h251 Boss ở Kalima7
1 Boss Ramdom
map Lorencia
ITEM 380
WconP

Đồ thần
All
11Rồng Đỏ4h 1 lần bắt đầu từ 1h251 Bos Atlans 46.36
1 Boss Ramdom
map Lorencia
ITEM 380
WconP
All
12Quỷ Xương4h 1 lần bắt đầu từ 2h25Lorencia 24.44
1 Boss Ramdom
map Devias
ITEM 380
WconP
All
13Boss Guild4h 1 lần bắt đầu từ 3h25Công Thành ChiếnITEM 380
WconP
All
14Medusa (Swamp)4h 1 lần bắt đầu từ 0h45SwampOfpear
113.227 -203.113
174.26- 61.77

1 Boss Ramdom
map Noria
ITEM 400
WconP
All
15Nhện (Selupan)4h 1 lần bắt đầu từ 1h45Raklion
(Hang Nhện)

1 Boss Ramdom
map Noria
ITEM 400
WconP
All
16Erohim4h 1 lần bắt đầu từ 2h45Refuge
1 Boss Ramdom
map Devias
ITEM 400
WconP
All
17Quỷ Vương4h 1 lần bắt đầu từ 3h45Aida2 237.234
1 Boss Ramdom
map Devias
ITEM 400
WconP
All
18Binh đoàn Sogoku4h 1 lần bắt đầu từ 0h50Barack
10 Boss Ramdom
Item CUSTOMAll
19Binh đoàn Siêu Nhân4h 1 lần bắt đầu từ 1h50Kanturu4
8 Boss Ramdom
Item CUSTOM
WconP
All
20Binh đoàn Hải Tặc4h 1 lần bắt đầu từ 2h50Crywolf
8 Boss Ramdom
Vũ Khí Custom
WconP
All
21Binh đoàn Marvel4h 1 lần bắt đầu từ 3h50Kanrutan2
8 Boss Ramdom
Vũ Khí Custom
WconP
All
22Siêu Boss21h15Dungeon 3
All Boss Game
ITEM 400
WconP
All
23Event Nhặt Ngọc20h15Giữa Map LorenciaNgọc các loạiAll
24Team vs Team19h40Lorencia 131.125WconGP
Ngọc…
All
25Guild vs Guild19h30Lorencia 131.129WconGP
Ngọc…
All
Box Thảo Luận Member