Thay đổi yêu cầu Reset

Thay đổi yêu cầu Reset + bảo trì 5 phút

1.. Thời gian bảo trì:

  • 22h00 đến 22h05 ngày 3/7
  • Sau khi bảo trì AE chạy MainUpdate để cập nhập đổi Cre + Life ra chaos
  • Hiện tại chỉ có mở 1 cụm 10 viên Cre or Life đổi thành 1 cụm 10 viên chaos tại máy chaos Gobin 100% tỉ lệ đổi thành công

2.. Thay đổi như sau:

  • Tất cả Reset điều phải yêu cầu tốn ngọc Chaos “Click vào link này xem yêu cầu Ngọc”
  • Nếu không có ngọc thì sẽ tự động vào WcoinC (Kick link trên kia có ghi số WcoinC luôn)
  • Mục đích Reser tốn ngọc or WcoinC để ae xài bớt WcoinC hoặc ngọc ko chật Rương 🙂
Box Thảo Luận Member