Đăng ký tài khoản ngay trong Game

Đăng ký tài khoản ngay trong Game Và đổi mật khẩu cũng thao tác trong Game luôn nhé (phím F7)

Anh em lưu ý : nhớ điền số điện thoại của mình để sau có thể liên hệ ADMIN check nhanh hơn

Box Thảo Luận Member