Chuỗi sự kiện đua top Openbeta “Tân Định 3”

ĐUA TOP MASTER NGÀY ĐẦU


(Thời gian từ: 20:00 ngày 19/05/2023 đến hết 23:59 ngày 19/05/2023)

Cách tính :

 • Tính theo Xếp hạng Master All
 • Bằng Điểm bằng Reset thì ai RS lần cuối cùng sẽ dc lên top
 • Lưu ý: 1 ip chỉ được nhận 1 Top

Phần thưởng:

TopPhần thưởng
1300.000 WcoinC
30 Ngọc Ước Nguyên
30 Ngọc Tâm Linh
2200.000 WcoinC
20 Ngọc Ước Nguyên
20 Ngọc Tâm Linh
3100.000 WconC
470.000 WconC
550.000 WconC
ĐUA TOP RESET 3 NGÀY


(Thời gian từ: 20:00 ngày 19/05/2023 đến hết 23:59 ngày 21/05/2023)

Cách tính :

 • Tính theo Xếp hạng Reset All
 • Bằng cấp bằng Reset thì ai RS lần cuối cùng sẽ dc lên top
 • Lưu ý: 1 ip chỉ được nhận 1 Top

Phần thưởng:

TopPhần thưởng
1300.000 WcoinC
30 Ngọc Ước Nguyên
30 Ngọc Tâm Linh
2200.000 WcoinC
20 Ngọc Ước Nguyên
20 Ngọc Tâm Linh
3100.000 WconC
470.000 WconC
550.000 WconC
ĐUA TOP RESET 5 NGÀY


(Thời gian từ: 20:00 ngày 19/05/2023 đến hết 23:59 ngày 23/05/2023)

Cách tính :

 • Tính theo Xếp hạng Reset All
 • Bằng cấp bằng Reset thì ai RS lần cuối cùng sẽ dc lên top
 • Lưu ý: 1 ip chỉ được nhận 1 Top

Phần thưởng:

TopPhần thưởng
1300.000 WcoinC
30 Ngọc Ước Nguyên
30 Ngọc Tâm Linh
2200.000 WcoinC
20 Ngọc Ước Nguyên
20 Ngọc Tâm Linh
3100.000 WconC
470.000 WconC
550.000 WconC
ĐUA TOP RESET 7 NGÀY


(Thời gian từ: 20:00 ngày 19/05/2023 đến hết 23:59 ngày 25/05/2023)

Cách tính :

 • Tính theo Xếp hạng Reset All
 • Bằng cấp bằng Reset thì ai RS lần cuối cùng sẽ dc lên top
 • Lưu ý: 1 ip chỉ được nhận 1 Top

Phần thưởng:

TopPhần thưởng
1300.000 WcoinC
30 Ngọc Ước Nguyên
30 Ngọc Tâm Linh
2200.000 WcoinC
20 Ngọc Ước Nguyên
20 Ngọc Tâm Linh
3100.000 WconC
470.000 WconC
550.000 WconC
ĐUA TOP RESET CHỦNG TỘC


(Thời gian từ: 20:00 ngày 19/05/2023 đến hết 23:59 ngày 27/05/2023)

Cách tính :

 • Tính theo Xếp hạng Reset Chủng Tộc
 • Bằng cấp bằng Reset thì ai RS lần cuối cùng sẽ dc lên top
 • Trong ngày đua top chủng tộc ai đổi class sẽ bị loại
 • Có thể đổi class trước ngày đó là vẫn đc tính top
 • Lưu ý: 1 ip chỉ được nhận 1 Topcó thể đua 1 lần nhiều class, mỗi class 1 ip nhận dc 1 Top

Phần thưởng:

TopPhần thưởng
130 Ngọc Ước Nguyên
30 Ngọc Tâm Linh

1 Vũ khí 400 + 9 Luck 2 Option theo chủng tộc
220 Ngọc Ước Nguyên
20 Ngọc Tâm Linh

1 Vũ khí 400 + 9 Luck 1 Option theo chủng tộc
3100.000 WconC
470.000 WconC
550.000 WconC
ĐUA TOP MAX MASTER ĐẦU TIÊN


(Thời gian từ: 20:00 ngày 19/05/2023 đến Max 600 điểm Master)

Cách tính :

 • Tính theo Xếp hạng – > Top Master
 • Nhân vật nào chạm mốc điểm Master 600 trước sẽ nhận giải
 • Khi chạm mốc 600 điểm nhớ chụp ảnh lại time đó gởi cho ADMIN
 • Chỉ cần cán Mốc 600 điểm, ko cần phải đợi đến ngày đua top trên
 • Lưu ý: 1 ip chỉ được nhận 1 Top

Phần thưởng:

TopPhần thưởng
12 Vũ khí 380 + 9 Luck 4 Option
21 Vũ khí 380 + 9 Luck 4 Option
3200.000 WconC
4150.000 WconC
5100.000 WconC
ĐUA TOP ĐIỂM BLOOD


(Thời gian từ: 20:00 ngày 19/05/2023 đến hết 23:59 ngày 27/05/2023)

Cách tính :

 • Tính theo Xếp hạng – > Top Blood
 • Nhân vật nào có điểm cao nhất sẽ nhận giải
 • Bằng điểm bằng cấp reset thì ai RS trước người đó lên top
 • Lưu ý: 1 ip chỉ được nhận 1 Top

Phần thưởng:

TopPhần thưởng
11 Vũ khí 400 + 9 Luck 2 Option (2 lỗ Socket trống)
21 Vũ khí 400 + 9 Luck 1 Option (2 lỗ Socket trống)
3200.000 WconC
4150.000 WconC
5100.000 WconC
ĐUA TOP ĐIỂM DEVIL


(Thời gian từ: 20:00 ngày 19/05/2023 đến hết 23:59 ngày 27/05/2023)

Cách tính :

 • Tính theo Xếp hạng – > Top Devil
 • Nhân vật nào có điểm cao nhất sẽ nhận giải
 • Bằng điểm bằng cấp reset thì ai RS trước người đó lên top
 • Lưu ý: 1 ip chỉ được nhận 1 Top

Phần thưởng:

TopPhần thưởng
11 Vũ khí 400 + 9 Luck 2 Option (2 lỗ Socket trống)
21 Vũ khí 400 + 9 Luck 1 Option (2 lỗ Socket trống)
3200.000 WconC
4150.000 WconC
5100.000 WconC
ĐUA TOP ĐIỂM CHAOS


(Thời gian từ: 20:00 ngày 19/05/2023 đến hết 23:59 ngày 27/05/2023)

Cách tính :

 • Tính theo Xếp hạng – > Top Chaos
 • Nhân vật nào có điểm cao nhất sẽ nhận giải
 • Bằng điểm bằng cấp reset thì ai RS trước người đó lên top
 • Lưu ý: 1 ip chỉ được nhận 1 Top

Phần thưởng:

TopPhần thưởng
11 Vũ khí 400 + 9 Luck 2 Option (2 lỗ Socket trống)
21 Vũ khí 400 + 9 Luck 1 Option (2 lỗ Socket trống)
3200.000 WconC
4150.000 WconC
5100.000 WconC
ĐUA TOP ĐIỂM LỰC CHIẾN


(Thời gian từ: 20:00 ngày 19/05/2023 đến hết 23:59 ngày 27/05/2023)

Cách tính :

 • Tính theo Xếp hạng – > Top Lực Chiến
 • Nhân vật nào có điểm cao nhất sẽ nhận giải
 • Bằng điểm bằng cấp reset thì ai RS trước người đó lên top
 • Lưu ý: 1 ip chỉ được nhận 1 Top và yêu cầu nhân vật này phải Max Reset trong ngày chốt top (tránh trường hợp tạo acc clone treo 24/24 mà ko đi đâu cả)

Phần thưởng:

TopPhần thưởng
11 Vũ khí 400 + 9 Luck 2 Option (2 lỗ Socket trống)
21 Vũ khí 400 + 9 Luck 1 Option (2 lỗ Socket trống)
3200.000 WconC
4150.000 WconC
5100.000 WconC
Box Thảo Luận Member