Tổng kết top Devil Blood Chaos 31/3

Tổng kết top Devil Blood Chaos 31/3

Đã trao Top WcoinC

Top 1 2 ib Admin tại Zalo or FB nhận ITEM nhé

Top 1 2 có thể ko nhận item thay vào đó là top 3 200k WcoinC

Box Thảo Luận Member