Tổng Hợp Thời Gian Sự Kiện Trong Game

Tổng Hợp Thời Gian Sự Kiện Trong Game

STTTên Sự Kiện
………………………….
Thời Gian
………………….
Map Diễn RaPhần ThưởngSub
1Huyết Lầu2h 1 lần bắt đầu từ 2h30 (0h30 ko có)DaviasNgọc,WconCAll
2Quảng Trường Quỷ2h 1 lần bắt đầu từ 2h00 (0h00 ko có)NoriaNgọc,WconCAll
3Hỗn Nguyên Lầu4h 1 lần bắt đầu từ 1h00LorenciaNgọc,WconC
Đồ Thần
All
4Binh Đoàn Phù Thủy4h 1 lần bắt đầu từ 1h30Loren,Davias,NoriaNgọc,WconCAll
5Junie4h 1 lần bắt đầu từ 0h20Noria
149.113-160.76
NgọcAll
6Thỏ Ngọc4h 1 lần bắt đầu từ 1h20Lorencia
141.127-188.119
NgọcAll
7Hỏa Diệm Quỷ4h 1 lần bắt đầu từ 2h20Elbeland
109.207-54.155
NgọcAll
8Santa4h 1 lần bắt đầu từ 3h20Davias0
223.84-162.41
NgọcAll
9Boss Hoàng Kim2h 1 lần bắt đầu từ 0h00Loren,Davias,NoriaBox Kundun
1-2-3-4-5
WconC+P
All
10Kundun (Kalima7)4h 1 lần bắt đầu từ 0h50Cuối map Kalima7ITEM 380
WconC+P
All
11Rồng Đỏ4h 1 lần bắt đầu từ 1h50Atlans 46.36ITEM 380
WconC+P
All
12Medusa (Swamp)4h 1 lần bắt đầu từ 2h50SwampOfpearITEM 400
WconC+P
All
13Nhện (Selupan)4h 1 lần bắt đầu từ 3h50Raklion
(Hang Nhện)
ITEM 400
WconC+P
All
14Boss Guild19h30Bấm phím “J”
để đến Event
Vũ Khí Rồng
(Cấp 1-2)
All
15Kundun (Sky)19h40Bấm phím “J”
để đến Event
ITEM 380
WconC+P
All
16Tranh Hùng19h50Bấm phím “J”
để đến Event
WconC+P
Ngọc…
Sub1
PK
17CTC Mini20h20Bấm phím “J”
để đến Event
WconC+P
Ngọc…
Sub1
PK
18Guild vs Guild20h40Bấm phím “J”
để đến Event
WconC+P
Ngọc…
Sub1
PK
19Leo Tháp21h15Bấm phím “J”
để đến Event
WconC+P
Ngọc…
All
20Team vs Team21h35Bấm phím “J”
để đến Event
WconC+P
Ngọc…
Sub1
PK
21Event Nhặt Ngọc19h15Giữa Map LorenciaNgọc các loạiSub1
PK
22 Siêu Boss21h25Dungeon 3ITEM 400
WconC+P
All
Box Thảo Luận Member

Trả lời