Thông báo nhanh

Thông báo nhanh

1.. Thêm qoái ở giữa máp Lorencia

  • Thêm 1 con Boss cày WcoinC
  • Thêm 1 con Boss cày WcoinP
  • Giúp AE treo điểm lực chiến tiện cắm ít tiền tệ giải trí + PK

2.. Thêm qoái cày WcoinP + WcoinC ở Map Vip

  • Thêm 1 con Boss cày WcoinC ở Map Vip (8 bãi)
  • Thêm 1 con Boss cày WcoinP ở Map Vip (8 bãi)
  • Tọa độ gần cổng nhất, Admin sẽ up Video + Tọa độ cho thông báo sau

3.. Thời gian update thông tin trên

  • 19h55 ngày 25/4, Update ko diss ko bảo trì nên AE ko cần làm gì cả
Box Thảo Luận Member