Thông báo nhanh Update lần 5

Thông báo nhanh Update lần 5

1.. Mở Drop ITEM 380 + NL Wing 2.5

  • Mở drop tại các boss lớn Kundun medusa nhện ….
  • Tỉ lệ rơi item 100% (có 30% là item thường)

2.. Thay đổi drop Vũ Khí Rồng 1

  • VKR 1 sẽ được cho vào Hộp Kundun 5

3.. Thay đổi drop Ring Pen

  • Ring pen sẽ drop vào các Boss lớn như item 380

4.. Tỉ lệ ép Wing 2.5

  • 50% thành công Max

5.. Tăng tỉ lệ ép Wing 1 2

  • Wing 1 lên 100% Max
  • Wing 2 lên 80% Max

6.. Mở Nguyên Liệu Sói Tinh

7.. Thời gian Update

  • 12h00 ngày 30/3/2023 sẽ tự động update thông tin trên
  • Update ko Diss ko Ngắt nên AE cứ chơi bt ko cần phải làm gì cả
Box Thảo Luận Member