Thông báo nhanh Update lần 4

Thông báo nhanh Update lần 4

Thay đổi + thêm (Time và Boss)

  • Thay đổi giờ Boss Guild thành : 1h35-5h35-9h35-13h35-17h35-21h35
  • Thêm các Boss Lớn Ramdom tại 3 map Lorencia Noria Davias
  • Thời gian update sẽ được up vào 1h00 29/3/2023
  • Update không ngắt ko diss nên AE vẫn Online bt ko làm gì cả

Fix hiển thị Wing 1 + 2 Darlot

  • AE chỉ cần chạy game = MainUpdate là được

Tổng thể ae xem thay time Event tại link : Click vào đây xem time giờ sự kiện game

Box Thảo Luận Member