Thông báo nhanh Update lần 3

Thông báo nhanh Update lần 3

1.. Mở Cộng Hưởng = WcoinC

  • Mỗi lần CH sẽ tốn 30k WcoinC tỉ lệ như WCoinP

2.. Tăng WcoinP + WcoinC thêm tại các boss

  • Boss Vàng hiện 50 WCoinP 50 WcoinC tăng lên thành 100
  • Các Boss lớn như Medusa nhện…. 50 WCoinP 50 WcoinC tăng lên thành 200

3.. Thời gian update:

  • Sẽ được update vào 20h00 tối nay 27/03/2023
  • Update ko diss ko ngắt gì cả nên AE ko cần phải làm gì

Update khác sẽ vào đợt sau:

  • Fixx Chaos hết qoái ko tìm ra
  • Thêm lệnh tẩy điểm từng cột
Box Thảo Luận Member