[Tân Định] Thông tin máy chủ mới

[Tân Định]
Thông Tin Open Beta + GHRS + Lộ Trình Game

  • EXP Sub PK: 200x (Sub-1-3)
  • EXP Sub Non-PK: 150x (Sub-2)
  • Exl Item Drop : Max 4 option Exl – cộng hưởng max 4 option
  • Phiên Bản : Season 6.9 Nguyên Thủy – No Custom – Không Webshop
  • Giới hạn item : Max Wing 3 – ITEM 380,400 – Ko Custom
  • Alphatest : 20h00 ngày 19/03/2023
  • Open Beta : 20h00 ngày 21/03/2023
  • Khởi tạo nhân vật được : 20 lần Reset + 15.000 Point
  • Ngày đầu RS được 20 lần, ngày sau 10 lần mỗi ngày (RS theo top 1)
ITEMNgày mở dự kiếnLưu ý
Điểm Master 600Đã mở khi Openbeta
Wing 1Đã mở khi OpenbetaTi lệ ép 80%
Wing 2Mở sau 3 ngày Open
Wing 2.5Chưa mở
Wing 3Chưa mở
ITEM Cấp 1 – 5Đã mở khi OpenbetaSăn Boss Vàng
Vũ khí Rồng Cấp 1Đã mở khi OpenbetaĐua top – Công Thành Chiến – Boss Guild
ITEM Cấp 6 (380)Mở vào ngày 30/3/2023
Vũ khí Rồng Cấp 2Chưa mở
Cộng Hưởng đồ EXLĐã mở khi Openbeta2 Option Max (10%)
Sói TinhChưa mở
Boss KundunĐã mở khi OpenbetaChỉ có Drop item C5 – 100% Rơi item
Boss MedusaĐã mở khi OpenbetaChỉ có Drop item C5 – 100% Rơi item
Boss NhệnĐã mở khi OpenbetaChỉ có Drop item C5 – 100% Rơi item
Boss Quỷ VươngĐã mở khi OpenbetaChỉ có Drop item C5 – 100% Rơi item
Boss ErohimĐã mở khi OpenbetaChỉ có Drop item C5 – 100% Rơi item
Boss Rồng ĐỏĐã mở khi OpenbetaChỉ có Drop item C5 – 100% Rơi item
Boss Quỷ XươngĐã mở khi OpenbetaChỉ có Drop item C5 – 100% Rơi item
Boss Phượng Hoàng LửaĐã mở khi OpenbetaChỉ có Drop item C5 – 100% Rơi item
Boss MayaĐã mở khi OpenbetaChỉ có Drop item C5 – 100% Rơi item
Boss VàngĐã mở khi Openbeta
Đồ ThầnĐã mở khi OpenbetaKundun – Siêu Boss – CC7
DROP Lông Vũ, HHHTMở sau 3 ngày OpenDrop ở map ICARUS
Tỉ lệ % quăng Box Kundun1-2-3-4-5
90-80-70-60-50
Tỉ lệ ép item + 10 – 1510-11-12-13-14-15
70-60-50-40-30-20
Chiến Mã + Quạ DLTỉ lệ ép 70%Drop ở K4
Cày ngọcDrop ở map STADIUM
Box Thảo Luận Member