Mở thêm bãi qoái cày Sói + thêm Medusa

Mở thêm bãi qoái cày Sói + thêm Medusa

  • Crywolf thêm bãi ở tọa độ : 201.74
  • Medusa 1 Event sẽ xuất hiện lần 4 con 4 tọa độ
  • (113.227 – 203.113 – 174.26 – 61.77)

Thời gian xuất hiện: 22h00 ngày 4/4/2023 sẽ tự động cập nhập thông tin trên
Cập nhập ko LAG ko Diss nên ae cứ chơi bình thường ko phải làm gì cả

Box Thảo Luận Member