Lịch trình cụ thể Tân Định 1 và 2

Lịch trình cụ thể Tân Định 1 và 2

1.. Top Nạp

 • Top nạp ở Tân Định 1 sẽ up thẳng qua bên Tân Định 2
 • Như vậy là AE TD1 nạp thì ad sẽ up Top ở TD2
 • Vì 2 bên sau này cũng gộp là 1 nên up đồ bên nào cũng như nhau
 • Nên ai muốn đua top thì cứ ib admin để up top lấy quà

2.. Các chức năng mới sẽ update vào Tân Định 1 vào 14h00 20/4

 • Đổi lực chiến
 • Danh hiệu (miễn phí)
 • Cộng hưởng 3 Option

3.. Drop + tỉ lệ

 • Ở TD2 chắc chắn tỉ lệ + drop ngon hơn TD1
 • Khuyến khích AE tạo acc vào chơi TD2 cho vui + rủ thêm bạn bè

4.. Nâng cấp Antihack

 • Thêm Antihack vào game như (Speed – Xdame và các chức năng edit vào Game)
 • Mong anh em chơi công bằng đừng gian lận như mấy ông Thiểu Năng cần phần mềm
 • Antihack sẽ dc update vào lần bảo trì sắp tới trước khi mở Tân Định 2
Box Thảo Luận Member