Khai mở máy chủ tân thủ mới “Tân Định 2”

Khai mở máy chủ tân thủ mới “Tân Định 2”

  • EXP Sub PK: 200x (Sub-1-3)
  • EXP Sub Non-PK: 150x (Sub-2)
  • Exl Item Drop : Max 4 option Exl – cộng hưởng max 4 option
  • Phiên Bản : Season 6.9 Nguyên Thủy (có class mới Thương Thủ)
  • Giới hạn item hiện tại: Max Wing 3 – ITEM 380,400 (Xshop có bán đồ)
  • Alphatest : Khỏi Test vào là chiến luôn đở mất time
  • Open Beta : 20h00 ngày 19/04/2023
  • Khởi tạo nhân vật được : 650 lần Reset + 103270 Point
  • Mỗi ngày Reset 20 lần theo Top 1
  • Tặng Miễn Phí 1 Key đồ Cấp 5 + Wing 2 Ring Pen đầy đủ chơi Open
ITEMNgày mở dự kiếnLưu ý
Điểm Master 600Đã mở khi Openbeta
Wing 1Đã mở khi OpenbetaTi lệ ép 90%
Wing 2Đã mở khi OpenbetaTi lệ ép 70%
Wing 2.5Đã mở khi OpenbetaTi lệ ép 50%
Wing 3Chưa mởTi lệ ép 30%
ITEM Cấp 1 – 5Đã mở khi OpenbetaSăn Boss Vàng
Vũ khí Rồng Cấp 1Đã mở khi OpenbetaSăn Boss Vàng
ITEM Cấp 6 (380)Đã mở khi OpenbetaSăn các Boss lớn
ITEM Cấp 7 (400)Chưa mở
Vũ khí Rồng Cấp 2Chưa mở
Cộng Hưởng đồ EXLĐã mở khi Openbeta3 Option Max (10%) – Đua top 4 Op
Sói TinhĐã mở khi OpenbetaSăn nguyên liệu ở Crywolf
Boss KundunĐã mở khi OpenbetaChỉ có Drop item 380 100% rơi ITEM
Boss MedusaĐã mở khi OpenbetaChỉ có Drop item 380 100% rơi ITEM
Boss NhệnĐã mở khi OpenbetaChỉ có Drop item 380 100% rơi ITEM
Boss Quỷ VươngĐã mở khi OpenbetaChỉ có Drop item 380 100% rơi ITEM
Boss ErohimĐã mở khi OpenbetaChỉ có Drop item 380 100% rơi ITEM
Boss Rồng ĐỏĐã mở khi OpenbetaChỉ có Drop item 380 100% rơi ITEM
Boss Quỷ XươngĐã mở khi OpenbetaChỉ có Drop item 380 100% rơi ITEM
Boss MayaĐã mở khi OpenbetaChỉ có Drop item 380 100% rơi ITEM
Đồ ThầnĐã mở khi OpenbetaKundun – Siêu Boss – CC7
DROP Lông Vũ, HHHTĐã mở khi OpenbetaDrop ở map ICARUS
Tỉ lệ % quăng Box Kundun100%
Tỉ lệ ép item + 10 – 1510-11-12-13-14-15
80-70-60-50-40-30
Chiến Mã + Quạ DLTỉ lệ ép 100%Drop ở K4
Cày ngọcDrop ở map Stadium
ITEM khác có trong GameClick vào đây xem tiếp
Box Thảo Luận Member