Mở Drop Vũ Khí Rồng (1) – Lông Vũ – Ring Pen

Mở Drop Vũ Khí Rồng (1) – Lông Vũ – Ring Pen

 1. Vũ Khí Rồng (1)
 • Được Drop vào sự kiện Boss Guild + Siêu Boss
 • Boss Guild (DK-ELF-DW) trong Event Boss Guild
 • Siêu Boss (Nhện Gold) trong Event Siêu Boss
 • Drop Vũ Khí Rồng có thêm ở Hộp Quà Bạc

Lưu ý :

 • Hộp Quà Bạc ở Mốc Quà Nạp mới “Click vào đây xem”
 • Hộp Quà Bạc có thể săn và ép ở Game

Cách kiếm nguyên liệu Hộp Quà bạc :

 • Hộp Bạc (Drop ở drop all Boss Game)
 • Chìa Khóa Bạc (Drop ở Map Vip – Devil 8 – Blood 7)
 • Bỏ Hộp Bạc và Chìa Khóa Bạc vào Gobin 100% thành Hộp Quà Bạc

Tỉ lệ Drop trên :

 • Hộp Quà Bạc 100% rơi item Ramdom (Vũ Khí Rồng – Ring Pen)
 • Boss Guild Nhện Gold 100% rơi item Ramdom (trong đó gồm cả item cấp 5 lẫn VKR – Ring Pen)

2. Lông Vũ – HHHT :

 • Drop duy nhất ở Map ICARUS
 • Auto nhặt : L v – Huy hi u Ho ng T

3. Update thêm Drop :

 • Ở các Boss Game update 100% rơi item Exl và rơi 2 ITEM trừ Boss Guild – Siêu Boss
 • Tăng thêm Drop ở Box Kundun

4. Thời gian Mở all Drop trên :

 • 00h ngày 22/1/2021 (Mùng 1 Tết)
Box Thảo Luận Member