Chuỗi sự kiện đua top Openbeta

Chuỗi sự kiện đua top Openbeta máy chủ Huyền Thoại
ĐUA TOP MASTER NGÀY ĐẦU


(Thời gian từ: 20:00 ngày 11/01/2023 đến hết 23:59 ngày 11/01/2023)

Cách tính :

 • Tính theo Xếp hạng Master All
 • Bằng Điểm bằng Reset thì ai RS lần cuối cùng sẽ dc lên top

Phần thưởng:

TopPhần thưởng
120 Ngọc Ước Nguyên
20 Ngọc Tâm Linh

5 Hộp Kundun 5
210 Ngọc Ước Nguyên
10 Ngọc Tâm Linh

5 Hộp Kundun 4
3100.000 WconC
470.000 WconC
550.000 WconC

Chú ý trao thưởng :

 • Admin sẽ trao tại Website trang chủ này vào 1 bài viết
 • Khi có bài viết trao top Admin sẽ nhắn tin link vào nhóm Zalo – Facebook – Fanpage

ĐUA TOP RESET 3 NGÀY


(Thời gian từ: 20:00 ngày 11/01/2023 đến hết 23:59 ngày 13/01/2023)

Cách tính :

 • Tính theo Xếp hạng Reset All
 • Bằng cấp bằng Reset thì ai RS lần cuối cùng sẽ dc lên top
 • Lưu ý : 1 IP chỉ nhận dc 1 giải thưởng, nên cày 2 3 acc vẫn dc 1 giải mà thôi

Phần thưởng:

TopPhần thưởng
120 Ngọc Ước Nguyên
20 Ngọc Tâm Linh

5 Hộp Kundun 5
210 Ngọc Ước Nguyên
10 Ngọc Tâm Linh

5 Hộp Kundun 4
3100.000 WconC
470.000 WconC
550.000 WconC

Chú ý trao thưởng :

 • Admin sẽ trao tại Website trang chủ này vào 1 bài viết
 • Khi có bài viết trao top Admin sẽ nhắn tin link vào nhóm Zalo – Facebook – Fanpage

ĐUA TOP RESET 5 NGÀY


(Thời gian từ: 20:00 ngày 11/01/2023 đến hết 23:59 ngày 15/01/2023)

Cách tính :

 • Tính theo Xếp hạng Reset All
 • Bằng cấp bằng Reset thì ai RS lần cuối cùng sẽ dc lên top
 • Lưu ý : 1 IP chỉ nhận dc 1 giải thưởng, nên cày 2 3 acc vẫn dc 1 giải mà thôi

Phần thưởng:

TopPhần thưởng
130 Ngọc Ước Nguyên
30 Ngọc Tâm Linh

10 Hộp Kundun 5
220 Ngọc Ước Nguyên
20 Ngọc Tâm Linh

10 Hộp Kundun 4
3100.000 WconC
470.000 WconC
550.000 WconC

Chú ý trao thưởng :

 • Admin sẽ trao tại Website trang chủ này vào 1 bài viết
 • Khi có bài viết trao top Admin sẽ nhắn tin link vào nhóm Zalo – Facebook – Fanpage
ĐUA TOP RESET 7 NGÀY


(Thời gian từ: 20:00 ngày 11/01/2023 đến hết 23:59 ngày 17/01/2023)

Cách tính :

 • Tính theo Xếp hạng Reset All
 • Bằng cấp bằng Reset thì ai RS lần cuối cùng sẽ dc lên top
 • Lưu ý : 1 IP chỉ nhận dc 1 giải thưởng, nên cày 2 3 acc vẫn dc 1 giải mà thôi

Phần thưởng:

TopPhần thưởng
130 Ngọc Ước Nguyên
30 Ngọc Tâm Linh

10 Hộp Kundun 5
220 Ngọc Ước Nguyên
20 Ngọc Tâm Linh

10 Hộp Kundun 4
3100.000 WconC
470.000 WconC
550.000 WconC

Chú ý trao thưởng :

 • Admin sẽ trao tại Website trang chủ này vào 1 bài viết
 • Khi có bài viết trao top Admin sẽ nhắn tin link vào nhóm Zalo – Facebook – Fanpage
ĐUA TOP RESET CHỦNG TỘC


(Thời gian từ: 20:00 ngày 11/01/2023 đến hết 23:59 ngày 19/01/2023)

Cách tính :

 • Tính theo Xếp hạng Reset Chủng Tộc
 • Bằng cấp bằng Reset thì ai RS lần cuối cùng sẽ dc lên top
 • Trong ngày đua top chủng tộc ai đổi class sẽ bị loại
 • Có thể đổi class trước ngày đó là vẫn đc tính top
 • Lưu ý : 1 IP chỉ nhận dc 1 giải thưởng trên mỗi chủng tộc, nên cày 2 3 acc vẫn dc 1 giải mà thôi, có thể cày 2 3 acc class khác vẫn dc

Phần thưởng:

TopPhần thưởng
130 Ngọc Ước Nguyên
30 Ngọc Tâm Linh

1 Vũ khí rồng (cấp 1) + 9 luck 1 Option tùy chọn
220 Ngọc Ước Nguyên
20 Ngọc Tâm Linh
3100.000 WconC
470.000 WconC
550.000 WconC

Chú ý trao thưởng :

 • Admin sẽ trao tại Website trang chủ này vào 1 bài viết
 • Khi có bài viết trao top Admin sẽ nhắn tin link vào nhóm Zalo – Facebook – Fanpage
ĐUA TOP MAX MASTER ĐẦU TIÊN


(Thời gian từ: 20:00 ngày 11/01/2023 đến hết 23:59 ngày 20/01/2023)

Cách tính :

 • Tính theo Xếp hạng – > Top Master
 • Nhân vật nào chạm mốc điểm Master 600 trước sẽ nhận giải
 • Khi chạm mốc 600 điểm nhớ chụp ảnh lại time đó gởi cho ADMIN
 • Chỉ cần cán Mốc 600 điểm, ko cần phải đợi đến ngày đua top trên
 • Nếu đến ngày đua top mà ko Max thì tính theo BXH như cũ
 • Bằng điểm bằng cấp reset thì ai RS trước người đó lên top
 • Lưu ý : 1 IP chỉ nhận dc 1 giải thưởng, nên cày 2 3 acc vẫn dc 1 giải mà thôi
 • Nếu Max 600 điểm trước top thì đợi đến ngày 20 chốt top mới dc quà

Phần thưởng:

TopPhần thưởng
11 Vũ khí rồng (cấp 1) + 9 luck 2 Option tùy chọn
21 Vũ khí rồng (cấp 1) + 9 luck 1 Option tùy chọn
3200.000 WconC
4150.000 WconC
5100.000 WconC

Chú ý trao thưởng :

 • Admin sẽ trao tại Website trang chủ này vào 1 bài viết
 • Khi có bài viết trao top Admin sẽ nhắn tin link vào nhóm Zalo – Facebook – Fanpage
ĐUA TOP ĐIỂM BLOOD


(Thời gian từ: 20:00 ngày 11/01/2023 đến hết 23:59 ngày 21/01/2023)

Cách tính :

 • Tính theo Xếp hạng – > Top Blood
 • Nhân vật nào có điểm cao nhất sẽ nhận giải
 • Bằng điểm bằng cấp reset thì ai RS trước người đó lên top
 • Lưu ý : 1 IP chỉ nhận dc 1 giải thưởng, nên cày 2 3 acc vẫn dc 1 giải mà thôi

Phần thưởng:

TopPhần thưởng
11 Vũ khí rồng (cấp 1) + 9 luck 2 Option tùy chọn
21 Vũ khí rồng (cấp 1) + 9 luck 1 Option tùy chọn
3200.000 WconC
4150.000 WconC
5100.000 WconC

Chú ý trao thưởng :

 • Admin sẽ trao tại Website trang chủ này vào 1 bài viết
 • Khi có bài viết trao top Admin sẽ nhắn tin link vào nhóm Zalo – Facebook – Fanpage
ĐUA TOP ĐIỂM DEVIL


(Thời gian từ: 20:00 ngày 11/01/2023 đến hết 23:59 ngày 21/01/2023)

Cách tính :

 • Tính theo Xếp hạng – > Top Devil
 • Nhân vật nào có điểm cao nhất sẽ nhận giải
 • Bằng điểm bằng cấp reset thì ai RS trước người đó lên top
 • Lưu ý : 1 IP chỉ nhận dc 1 giải thưởng, nên cày 2 3 acc vẫn dc 1 giải mà thôi

Phần thưởng:

TopPhần thưởng
11 Vũ khí rồng (cấp 1) + 9 luck 2 Option tùy chọn
21 Vũ khí rồng (cấp 1) + 9 luck 1 Option tùy chọn
3200.000 WconC
4150.000 WconC
5100.000 WconC

Chú ý trao thưởng :

 • Admin sẽ trao tại Website trang chủ này vào 1 bài viết
 • Khi có bài viết trao top Admin sẽ nhắn tin link vào nhóm Zalo – Facebook – Fanpage
ĐUA TOP ĐIỂM CHAOS


(Thời gian từ: 20:00 ngày 11/01/2023 đến hết 23:59 ngày 21/01/2023)

Cách tính :

 • Tính theo Xếp hạng – > Top Chaos
 • Nhân vật nào có điểm cao nhất sẽ nhận giải
 • Bằng điểm bằng cấp reset thì ai RS trước người đó lên top
 • Lưu ý : 1 IP chỉ nhận dc 1 giải thưởng, nên cày 2 3 acc vẫn dc 1 giải mà thôi

Phần thưởng:

TopPhần thưởng
11 Vũ khí rồng (cấp 1) + 9 luck 2 Option tùy chọn
21 Vũ khí rồng (cấp 1) + 9 luck 1 Option tùy chọn
3200.000 WconC
4150.000 WconC
5100.000 WconC
Box Thảo Luận Member