Chuỗi sự kiện đua top đợt 2 máy chủ Tân Định

ĐUA TOP RESET ĐỢT 1


(Thời gian từ: 20:00 ngày 2/4/2023 đến hết 23:59 ngày 3/4/2023)

Cách tính :

 • Tính theo Xếp hạng Reset All
 • Bằng cấp bằng Reset thì ai RS lần cuối cùng sẽ dc lên top
 • Lưu ý : 1 IP chỉ nhận dc 1 giải thưởng, nên cày 2 3 acc vẫn dc 1 giải mà thôi

Phần thưởng:

TopPhần thưởng
130 Ngọc Ước Nguyên
30 Ngọc Tâm Linh

200.000 WcoinC
220 Ngọc Ước Nguyên
20 Ngọc Tâm Linh

100.000 WcoinC
3100.000 WconC
470.000 WconC
550.000 WconC

Chú ý trao thưởng :

 • Admin sẽ trao tại Website trang chủ này vào 1 bài viết
 • Khi có bài viết trao top Admin sẽ nhắn tin link vào nhóm Zalo – Facebook – Fanpage

ĐUA TOP RESET ĐỢT 2


(Thời gian từ: 20:00 ngày 2/4/2023 đến hết 23:59 ngày 5/4/2023)

Cách tính :

 • Tính theo Xếp hạng Reset All
 • Bằng cấp bằng Reset thì ai RS lần cuối cùng sẽ dc lên top
 • Lưu ý : 1 IP chỉ nhận dc 1 giải thưởng, nên cày 2 3 acc vẫn dc 1 giải mà thôi

Phần thưởng:

TopPhần thưởng
130 Ngọc Ước Nguyên
30 Ngọc Tâm Linh

200.000 WcoinC
220 Ngọc Ước Nguyên
20 Ngọc Tâm Linh

100.000 WcoinC
3100.000 WconC
470.000 WconC
550.000 WconC

Chú ý trao thưởng :

 • Admin sẽ trao tại Website trang chủ này vào 1 bài viết
 • Khi có bài viết trao top Admin sẽ nhắn tin link vào nhóm Zalo – Facebook – Fanpage

ĐUA TOP RESET ĐỢT 3


(Thời gian từ: 20:00 ngày 2/4/2023 đến hết 23:59 ngày 7/4/2023)

Cách tính :

 • Tính theo Xếp hạng Reset All
 • Bằng cấp bằng Reset thì ai RS lần cuối cùng sẽ dc lên top
 • Lưu ý : 1 IP chỉ nhận dc 1 giải thưởng, nên cày 2 3 acc vẫn dc 1 giải mà thôi

Phần thưởng:

TopPhần thưởng
130 Ngọc Ước Nguyên
30 Ngọc Tâm Linh

200.000 WcoinC
220 Ngọc Ước Nguyên
20 Ngọc Tâm Linh

100.000 WcoinC
3100.000 WconC
470.000 WconC
550.000 WconC

Chú ý trao thưởng :

 • Admin sẽ trao tại Website trang chủ này vào 1 bài viết
 • Khi có bài viết trao top Admin sẽ nhắn tin link vào nhóm Zalo – Facebook – Fanpage

ĐUA TOP RESET ĐỢT 4


(Thời gian từ: 20:00 ngày 2/4/2023 đến hết 23:59 ngày 9/4/2023)

Cách tính :

 • Tính theo Xếp hạng Reset All
 • Bằng cấp bằng Reset thì ai RS lần cuối cùng sẽ dc lên top
 • Lưu ý : 1 IP chỉ nhận dc 1 giải thưởng, nên cày 2 3 acc vẫn dc 1 giải mà thôi

Phần thưởng:

TopPhần thưởng
130 Ngọc Ước Nguyên
30 Ngọc Tâm Linh

200.000 WcoinC
220 Ngọc Ước Nguyên
20 Ngọc Tâm Linh

100.000 WcoinC
3100.000 WconC
470.000 WconC
550.000 WconC

Chú ý trao thưởng :

 • Admin sẽ trao tại Website trang chủ này vào 1 bài viết
 • Khi có bài viết trao top Admin sẽ nhắn tin link vào nhóm Zalo – Facebook – Fanpage

ĐUA TOP RESET ĐỢT 5


(Thời gian từ: 20:00 ngày 2/4/2023 đến hết 23:59 ngày 11/4/2023)

Cách tính :

 • Tính theo Xếp hạng Reset All
 • Bằng cấp bằng Reset thì ai RS lần cuối cùng sẽ dc lên top
 • Lưu ý : 1 IP chỉ nhận dc 1 giải thưởng, nên cày 2 3 acc vẫn dc 1 giải mà thôi

Phần thưởng:

TopPhần thưởng
130 Ngọc Ước Nguyên
30 Ngọc Tâm Linh

200.000 WcoinC
220 Ngọc Ước Nguyên
20 Ngọc Tâm Linh

100.000 WcoinC
3100.000 WconC
470.000 WconC
550.000 WconC

Chú ý trao thưởng :

 • Admin sẽ trao tại Website trang chủ này vào 1 bài viết
 • Khi có bài viết trao top Admin sẽ nhắn tin link vào nhóm Zalo – Facebook – Fanpage

ĐUA TOP RESET ĐỢT 6


(Thời gian từ: 20:00 ngày 2/4/2023 đến hết 23:59 ngày 13/4/2023)

Cách tính :

 • Tính theo Xếp hạng Reset All
 • Bằng cấp bằng Reset thì ai RS lần cuối cùng sẽ dc lên top
 • Lưu ý : 1 IP chỉ nhận dc 1 giải thưởng, nên cày 2 3 acc vẫn dc 1 giải mà thôi

Phần thưởng:

TopPhần thưởng
130 Ngọc Ước Nguyên
30 Ngọc Tâm Linh

200.000 WcoinC
220 Ngọc Ước Nguyên
20 Ngọc Tâm Linh

100.000 WcoinC
3100.000 WconC
470.000 WconC
550.000 WconC

Chú ý trao thưởng :

 • Admin sẽ trao tại Website trang chủ này vào 1 bài viết
 • Khi có bài viết trao top Admin sẽ nhắn tin link vào nhóm Zalo – Facebook – Fanpage

ĐUA TOP RESET CHỦNG TỘC


(Thời gian từ: 20:00 ngày 2/4/2023 đến hết 23:59 ngày 15/4/2023)

Cách tính :

 • Tính theo Xếp hạng Reset Chủng Tộc
 • Bằng cấp bằng Reset thì ai RS lần cuối cùng sẽ dc lên top
 • Trong ngày đua top chủng tộc ai đổi class sẽ bị loại
 • Có thể đổi class trước ngày đó là vẫn đc tính top
 • Lưu ý : 1 IP chỉ nhận dc 1 giải thưởng trên mỗi chủng tộc, nên cày 2 3 acc vẫn dc 1 giải mà thôi, có thể cày 2 3 acc class khác vẫn dc

Phần thưởng:

TopPhần thưởng
130 Ngọc Ước Nguyên
30 Ngọc Tâm Linh

200.000 WcoinC
220 Ngọc Ước Nguyên
20 Ngọc Tâm Linh

100.000 WcoinC
3100.000 WconC
470.000 WconC
550.000 WconC

Chú ý trao thưởng :

 • Admin sẽ trao tại Website trang chủ này vào 1 bài viết
 • Khi có bài viết trao top Admin sẽ nhắn tin link vào nhóm Zalo – Facebook – Fanpage

ĐUA TOP ĐIỂM BLOOD


(Thời gian từ: 20:00 ngày 2/4/2023 đến hết 23:59 ngày 16/4/2023)

Cách tính :

 • Tính theo Xếp hạng – > Top Blood
 • Nhân vật nào có điểm cao nhất sẽ nhận giải
 • Bằng điểm bằng cấp reset thì ai RS trước người đó lên top
 • Lưu ý : 1 IP chỉ nhận dc 1 giải thưởng, nên cày 2 3 acc vẫn dc 1 giải mà thôi

Phần thưởng:

TopPhần thưởng
11 item cấp 380 luck 2 Option + 9
200.000 WcoinC
21 item cấp 380 luck 1 Option + 9
100.000 WcoinC
3200.000 WconC
4150.000 WconC
5100.000 WconC

Chú ý trao thưởng :

 • Admin sẽ trao tại Website trang chủ này vào 1 bài viết
 • Khi có bài viết trao top Admin sẽ nhắn tin link vào nhóm Zalo – Facebook – Fanpage
ĐUA TOP ĐIỂM DEVIL


(Thời gian từ: 20:00 ngày 2/4/2023 đến hết 23:59 ngày 16/4/2023)

Cách tính :

 • Tính theo Xếp hạng – > Top Devil
 • Nhân vật nào có điểm cao nhất sẽ nhận giải
 • Bằng điểm bằng cấp reset thì ai RS trước người đó lên top
 • Lưu ý : 1 IP chỉ nhận dc 1 giải thưởng, nên cày 2 3 acc vẫn dc 1 giải mà thôi

Phần thưởng:

TopPhần thưởng
11 item cấp 380 luck 2 Option + 9
200.000 WcoinC
21 item cấp 380 luck 1 Option + 9
100.000 WcoinC
3200.000 WconC
4150.000 WconC
5100.000 WconC

Chú ý trao thưởng :

 • Admin sẽ trao tại Website trang chủ này vào 1 bài viết
 • Khi có bài viết trao top Admin sẽ nhắn tin link vào nhóm Zalo – Facebook – Fanpage
ĐUA TOP ĐIỂM CHAOS


(Thời gian từ: 20:00 ngày 2/4/2023 đến hết 23:59 ngày 16/4/2023)

Cách tính :

 • Tính theo Xếp hạng – > Top Chaos
 • Nhân vật nào có điểm cao nhất sẽ nhận giải
 • Bằng điểm bằng cấp reset thì ai RS trước người đó lên top
 • Lưu ý : 1 IP chỉ nhận dc 1 giải thưởng, nên cày 2 3 acc vẫn dc 1 giải mà thôi

Phần thưởng:

TopPhần thưởng
11 item cấp 380 luck 2 Option + 9
200.000 WcoinC
21 item cấp 380 luck 1 Option + 9
100.000 WcoinC
3200.000 WconC
4150.000 WconC
5100.000 WconC

TOP NẠP ĐANG CẬP NHẬP

Box Thảo Luận Member