Chống phá giá WcoinC + Gcon + Vpoint và Hình Phạt

Chống phá giá WcoinC + Gcon + Vpoint và Hình Phạt

Thông tin :
Nhằm mục đích chống phá giá tiền tệ trong game
admin viết lên bài này để ae ingame hoạt động mua bán với nhau nhằm tiền tệ ingame tránh mất giá.

Bảng giá nạp thẻ : 100k thẻ --> 100k Gcon
Bảng giá nạp ATM : 100k ATM --> 120k Gcon


Tỉ lệ ingame mua bán như sau :
200k (WcoinC + Gcon + Vpoint) không được bán dưới 100k VNĐNếu anh em chơi game phát hiện ai rao bán với giá dưới 100k (phá giá) thi hãy inbox báo ADMIN để admin xử lý ngay
Sau khi ADMIN giải quyết vụ mua bán này sẽ có phần thưởng cho người bán cáo sớm nhất.


Hình phạt :
Hình phạt 1 : Nhẹ nhắc nhở
Hình phạt 2 : Nặng tịch thu 50%
Hình phạt 3 : Cố chấp Bank IP nhé

Box Thảo Luận Member

Trả lời