Bảo trì và Update lần 2

Bảo trì và Update

Thời gian bảo trì :

 • 20h00 đến 20h20 ngày 26/3/2023
 • Bảo trì xong sẽ mở lại Boss Hoàng Kim nên ae vẫn vào săn bình thường
 • Sau khi bảo trì AE nhớ vào game = “Main-Update” để dc cập nhập

Sẽ có update sau khi bảo trì:

 • Mở PK ở Blood – Devil
 • Thêm hiện thị thông tin Skill Buff
 • Up thêm thời gian buff all game (10 phút) hiện đã up đó nhé
 • Điều chỉnh thông tin Xshop dễ nhận biết dòng để chọn
 • Tăng thêm Drop ngọc ở Santa – Sum – Thỏ – Hộp quà
 • Up thêm bãi qoái cày WcoinC

Địa điểm bãi qoái cày WcoinC:

 • ICARUS – KantuRelics – Stadium – Barack
 • Bãi sẽ nằm ở ngay đầu cổng, ae lên là thấy ngay (1 map 1 bãi)
 • Mỗi bãi sẽ có 1 con Trâu, diệt nó sẽ được 5 WcoinC

Sẽ cập nhập thêm khi có thông tin

Nhắc lại bảo trì xong AE nhớ mở game = “Main-Update” để cập nhập nhé !

Box Thảo Luận Member