Bảo trì định kỳ và Update lần 6

Bảo trì định kỳ và Update lần 6

Thời gian bảo trì:

  • 20h00 2/4/2023 đến 20h20 2/4/2023
  • Bảo trì xong sẽ mở lại Boss Hoàng Kim nên ae vẫn vào săn bình thường
  • Sau khi bảo trì phiền AE mở game bằng Main-Update mới vào được Game

Sau khi bảo trì sẽ có Update như sau:

  • Mở item 380 ở Xshop như đồ cấp 3,4,5…
  • Mở Wing 1,2 ở Xshop như đồ cấp 3,4,5…
  • Thay đổi hình ảnh Boss Guild (các hình như DK,DW,ELF như thị trường Mu)
  • Thêm chức năng ép đồ thành công ở Gobin Post all Server
  • Mở sự kiện đua top mới “Click vào link này để xem”
Box Thảo Luận Member