Bảo trì định kỳ và Update 8

Bảo trì định kỳ và Update 8

1.. Thời gian bảo trì:

  • 21h05 đến 21h20 28/04/2023
  • Sau khi bảo trì phiền AE mở MainUpdate để vào Game
  • Mở MainUpdate sẽ bị thiếu File nên AE tải game mới nhất vào 20h20 cho chắc nhé

2.. Sau khi bảo trì có:

  • Load lại Antihack, do lần Update trước thiếu sót nên Anti chưa hoạt động tốt
  • Thêm chức năng “Oẳn Tù Tì” ăn đồ, ăn ngọc các kiểu ở mục “Giao Dịch”
  • Thêm 1 Vũ khí 380 1 Tay cho MG “Kiếm Hồng Long”
  • Mở giới hạn cắm acc ở máy tính thoãi mái, vì hiện nay thị trường Mu nhiều Member có tool có thể log dc nhiều acc khi game đã giới hạn số lượng ACC/PC
Box Thảo Luận Member